NABÍDKA ČINNOSTÍ V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI BUDOVVypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

 

Objednej_PENB 

RD jednopodlažní (bungalov) - od 2 000 kč*

 


Vypracování Energetického štítku obálky budovy (EŠOB) 


Posouzení skladeb stavebních konstrukcí


Nabídka komplexního posouzení stavebních detailů

 

Komplexní zhodnocení dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry stavebních detailů metodou konečných prvků.

Zhodnocení stavebních detailů podle ČSN EN ISO 10 211-1 a ČSN 73 0540

 

Posouzení stavebních detailů: 

  • minimální vnitřní povrchovou teplotu
  • rizika povrchové kondenzace
  • tepelnou ztrátu a lineárního činitele prostupu tepla
  • hodnocení okenních konstrukcí
  • stanovení oblasti kondenzace vodní páry a přibližné roční bilance vodní páry

 

 * Při poskytnutí projektové dokumentace objektu v digitální podobě (doc., xls., dwg., pdf.)

Aktuality

22.1.2013

Ceny PENB

archiv

Kontakt

Ing. Michal Drda
Velká Skála 678/6, Praha 8
774 835 216