Kontakt

Ing. Michal Drda

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
autorizovaný inženýr pro energetické auditorství
ČKAIT   0011941

energetický expert (oprávněn vypracovávat PENB, provádět kontroly kotlů a klimatizačních zařízení)
číslo oprávnění: 1113

Adresa: Velká Skála 678/6, Praha 8
Telefon: 774 835 216 
E-mail: detail@plusdetail.cz

 

Osvědčení o autorizaci

Osvědčení o autorizaci EA

Oprávnění vypracovávat PENB

Osvědčení vypracovávat kontroly kotlů a klimatizačních zařízení

Certifikát odbornosti ČKAIT (2010-2012)

Certifikát odbornosti ČKAIT (2013-2015)

Aktuality

22.1.2013

Ceny PENB

archiv

Kontakt

Ing. Michal Drda
Velká Skála 678/6, Praha 8
774 835 216