Kontakt

Ing. Michal Drda

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
autorizovaný inženýr pro energetické auditorství
ČKAIT   0011941

energetický expert (oprávněn vypracovávat PENB, provádět kontroly kotlů a klimatizačních zařízení)
číslo oprávnění: 1113

Adresa: Zakšínská 609/15, 190 00, Praha 9 - Střížkov
Telefon: +420 774 835 216 
E-mail: detail@plusdetail.cz

 

Osvědčení o autorizaci

Osvědčení o autorizaci EA

Oprávnění vypracovávat PENB

Osvědčení vypracovávat kontroly kotlů a klimatizačních zařízení

Certifikát odbornosti ČKAIT (2010-2012)

Certifikát odbornosti ČKAIT (2013-2015)

Certifikát odbornosti ČKAIT (2016-2018)

CKAIT_certifikat_odbornosti_2019-2021

Certifikát AES

Osvědčení o absolvování kurzu CPD

Kontakt

Ing. Michal Drda
Zakšínská 609/15, 190 00, Praha 9 - Střížkov
+420 774 835 216