od 1.1.2013 vzešel v platnost novelizovaný zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energii

Kontakt

Ing. Michal Drda
Zakšínská 609/15, 190 00, Praha 9 - Střížkov
+420 774 835 216