• vypracování Energetického štítku obálky budovy dle ČSN 73 0540:2 (2011) Tepelná ochrana budov - Požadavky

Kontakt

Ing. Michal Drda
Zakšínská 609/15, 190 00, Praha 9 - Střížkov
+420 774 835 216