Posouzení skladeb stavebních konstrukcí

  • výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m2.K] a jeho posouzení,
  • návrh skladby stavební konstrukce pro splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540:2 (2011) Tepelná ochrana budov - požadavky

 

Kontakt

Ing. Michal Drda
Zakšínská 609/15, 190 00, Praha 9 - Střížkov
+420 774 835 216