Tepelně technické posouzení stavebních detailů

Posouzení stavebních detailů - dvourozměrné šíření tepla

  • výpočet nejnižší povrchové teploty stavebního detailu a posouzení teplotního faktoru odpovídajícího nejnižší přípustné teplotě, kdy by docházelo ke kondenzaci a možnému růstu plísní na stavební konstrukci
  • výpočet teplené propustnosti L [W/m.K]
  • výpočet lineárního činitele prostupu tepla Ψ [W/m.K] a jeho posouzení dle ČSN 73 0540
  • posouzení rizika povrchové kondenzace vodní páry
  • stanovení oblasti kondenzace vodní páry a přibližné určení bilance vodní páry
  • hodnocení okenních konstrukcí - rizika kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu okenní konstrukce, stanovení celkového součinitele prostupu tepla Uw okenní konstrukce

 

Kontakt

Ing. Michal Drda
Zakšínská 609/15, 190 00, Praha 9 - Střížkov
+420 774 835 216